Om Åsheim Ranch


Åsheim Ranch er en Inn på Tunet Gård, også betegnet som grønn omsorg. Vi tilbyr tilrettelagte og kvalitetssikrede tjenester på gården. Aktivitetene er individuelt tilpasset og skal skape vekst og utvikling hos den enkelte besøkende.

Vi tilbyr oppgaver med tilknytning til dyr, natur og driften på gården.

Vi er fire hjelpere på gården, som til sammen har over 25 års erfaring med barn og unge. Vår oppgave er å gi den enkelte en opplevelse av mestring og trivsel.